سلامت ناخن

ناخن هم مانند پوست نشان دهنده سلامت بدن انسانهاست.اگر تغییری در شکل ظاهر یا رنگ  ناخنها ایجاد شود به این معنی است که بدن  دستخوش تغییراتی شده است.به عموان مثال اگر رنگ ناخن ها کبود و تیره شود به این معنی است  که خون کافی و اکسیژن به ناخنها

نرسیده است

و یا اگر خطوط برجسته طولی در سطح ناخنها ایجاد شود به معنای این است که شما کم خون شده اید.

گاهی اوقات نیز سطح ناخنها دچار خشکی و شکنندگی زیادی میشود که این به این  معناست که سطح ناخن بیش از اندازه با پاک کننده ها و شوینده ها در ارتباط بوده است.

راههای درمان

  1. مصرف ویتامین دی
  2. استفاده از محلول دم اسب
  3. قرار دادن انگشتان در محلول روغن زیتون و آبلیموی تازه و ماساژ دادن ناخنها
  4. مخلوطی از روغن بادام و زاج پودر شده را تهیه کنید و ناخنها را با آن ماساژ دهید
  5. زمانی که میخواهید لاک را از روی ناخن پاک کنیدبه محلول استون  خود مقدار کمی روغن کرچک و گلیسیرین اضافه کنید چرا که استون به خودی خود حالت شکنندگی به ناخنها میدهد و ناخنها را ضعیف میکند.
, , , تگ ها
اشتراک : 0